Digitālās izglītības darbības plāns

Eiropas komisija 2020. gada 30. septembrī apstiprinājusi Digitālās izglītības darbības plānu (2021-2027) . Šajā plānā atzīmēts arī, ka tiks izstrādātas rekomendācijas par tiešsaistes un tālmācības ieviešanu pamatizglītībā un vidējā izglītībā, kā arī izvirzīts mērķis padarīt tiešsaistes mācības, tālmācību un kombinētās (blended) studijas  efektīvas un pievilcīgas. Lai to sasniegtu ir jāpilnveido digitālās mācību platformas, kā arī jāveicina digitālo prasmju attīstīšana.