EADTU virtuālie semināri

EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) organizēja virtuālo semināru nedēļu 7-9. aprīlī par tiešsaistes un kombinēto (blended learning) mācīšanos. Šo un arī citu virtuālo semināru ieraksti atrodami https://empower.eadtu.eu/events. Turpat atrodama arī informācija par gaidāmajiem pasākumiem.