Par mums

Latvijas Tālmācības centrs

Latvijas Tālmācības centrs (LTC) ir dibināts, lai veicinātu tālmācības attīstību Latvijā. Biedrības mērķis ir, izmantojot tālmācības modernās tehnoloģijas, veicināt personības pilnveidošanos, tās adaptāciju pastāvīgi mainīgā vidē, iespējas mācīties saskaņā ar personības vajadzībām, interesēm, veicinot mācīšanos visa mūža garumā, tā sekmējot izglītotas sabiedrības veidošanos.

LTC apvieno juridiskās un fiziskās personas, kuras vieno izvirzītais mērķis. LTC biedri ir Latvijas vadošās universitātes un augstskolas (LU, RTU, RSU, LiepU, RTA u.c.), kā arī tālmācības vidusskolas. 

LTC izveidots 1996. gadā kā sabiedriska organizācija un reģistrēts 1997. gada 10. janvārī, bet 2006. gada 16. janvārī pārreģistrēts par biedrību. 2015. gada 26. martā LTC biedri nolēma aktivizēt darbību, tāpēc tika mainīti statūti, kas paredzēja paplašināt valdes sastāvu un veikt jaunu biedru iesaisti.

PHARE projekts

LTC dibināts PHARE programmas “Starpvalstu sadarbība tālmācībā” (Multi-Country Cooperation in Distance Education 1995-1999) projekta realizēšanai un tālmācības attīstīšanai Latvijā. PHARE programma paredzēja veikt pasākumus tālmācības ieviešanai 11 Centrālās un Austrumeiropas valstīs (tai skaitā Latvijā). Projekts paredzējaizveidot tālmācības infrastruktūru (tālmācības centrus), veikt tālmācības propagandu untālmācības speciālistu sagatavošanu, kā arī tālmācības kursu izstrādi un attīstīt starptautisku sadarbību.

Projekta rezultātā tika izveidots Latvijas Tālmācības centrs, Reģionālais Tālmācības centrs Liepājā un 3 tālmācības studiju centri (LU, RTU, DU). Tālmācības propaganda Latvijā bija veiksmīga (radio un TV raidījumi, raksti avīzēs, semināri u.c.) un termins “tālmācība” kļuva populārs. Vairāk nekā 150 Latvijas pedagogu un citu profesiju pārstāvju mācījušies tālmācības kursos, tai skaitā tālmācības kursā LOLA (Learning About Open Learning), kā arī piedalījušies semināros un konferencēs par tālmācības metodiku. Attīstīta sadarbība ar citu valstu tālmācības organizācijām un speciālistiem. Izstrādāti tālmācības kursi angļu valodas apgūšanai “Make or Break” un MEBA, kā arī biznesa plānošanas kurss BPOM, kurš vēl šodien (atjaunotā un papildinātā versijā) tiek realizēts RTU.

Sasniegtie rezultāti ļauj apgalvot, ka ar PHARE projektu bija pavērts ceļš tālmācības attīstībai Latvijā. Šo projektu vadīja Eiropas Tālmācības Universitāšu Asociācija EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) un LTC kļuva par EADTU biedru.

Tālmācība 21. gadsimtā

Modernās tehnoloģijas būtiski maina izglītības iespējas, un tālmācība tās izmantoja jau no pašiem pirmsākumiem. Par modernās tālmācības sākumu un paraugu var uzskatīt Lielbritānijas Open University, kas tika izveidota 1969. gadā. Open University papildus drukātajiem mācību līdzekļiem sadarbībā ar BBC sāka veidot radio un TV radījumus – tai laikā pieejamās tehnoloģijas. Līdz ar datortehnikas un interneta attīstību arī šo tehnoloģiju iespējas tūlīt sāka ieviest tālmācībā, veidojot virtuālās mācību vides (e-studijas un tiešsaistes studijas).

Gadsimta sākumā sākās “atvērtības ēra” un populāri kļuva atvērtie jeb brīvpieejas mācību līdzekļi OER (Open Educational Resource), apmēram 10 gadus vēlāk Masīvie Brīvpieejas Tiešsaistes kursi MOOC (Massive Open Online Course).

Tradicionālajā izglītībā izmaiņas notiek daudz lēnāk, un tikai pēdējos gados sākam runāt par izglītības digitalizāciju. Arī ES izvirza mērķi uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, veikt izglītības sistēmas digitalizāciju un veidot virtuālās platformas, lai veicinātu austākās izglītības iestāžu starptautisko sadarbību.

PHARE projekta beigās (1998.-1999. gadā) arī Latvijā tika izstrādāts Latvijas Virtuālās universitātes projekts, kas atbilstu 21. gadsimta attīstības tendencēm. Projekta mērķis bija veicināt augstākās izglītības iestāžu sadarbību studiju materiālu izstrādē un mācību procesa realizācijā virtuālā vidē. Šis inovatīvais priekšlikums tomēr nāca par agru, jo, lai gan Ekonomikas ministrija to atbalstīja, tomēr IZM un MK atbalsta nebija.