Par tālmācību un e-studijām

Materiāli latviešu valodā

Kazuša A., Laiveniece D., Rozenfelde M., Slaidiņš I., Štāle G. Metodiskais līdzeklis mācību materiālu izveidei un īstenošanai e-vidē. – Rīga: IZM VISC, 2011. – 109 lpp. Materiāls pieejams šeit.

Slaidiņš I. Labās prakses rokasgrāmata e-studijās iesaistītajiem. 2005. Materiāls pieejams šeit.

Slaidiņš I. Tālmācība Latvijas augstskolās. Ievads e-studiju metodikā un tehnoloģijā. Izglītības un zinātnes ministrija, 2003. – 40 lpp. Tagad teksta materiāls atrodams https://www.eduspace.lv/course/index.php?categoryid=137

Deķe I., Ivanova I., Kristovska I. Tālmācības konsultanta rokasgrāmata. Rīga: 2000. – 39 lpp.

Ivanova I., Kristovska I., Slaidiņš I.Tālmācības rokasgrāmata. Rīga: Mācību apgāds, 1999. – 106 lpp.

Tālmācība Eiropas Kopienā. Memorands. Eiropas Kopienas Komisija, COM(91)388, Brisele. No angļu valodas tulkojusi I. Skujiņa, I. Slaidiņa red. Latvijas Tālmācības Kontaktpunkts, Rīga, 1996. – 16 lpp.

Klasiskās grāmatas angļu valodā

Rowntree, D. Exploring Open and Distance Learning. Kogan Page, London, 1996.

The Good Study Guide. The Open University, 1995.

Race, P., Brown, S. 500 Tips for Tutors. Kogan Page, London and Philadelphia, 1995.

Calder, J. Programme Evaluation and Quality. Kogan Page, London, 1995.

Moore, Michael G. Distance Education: A System View / Michael G. Moore, Greg Kearsley. Wadsworth Publishing Company, ITP. 1996. 

Keegan, D. Foundations of Distance Education, 2nd edition, Routledge, London and New York, 1991.

George Veletsianos. Learning Online: The Student Experience. 2020.  https://muse.jhu.edu/book/73824

Brīvpieejas resursi angļu valodā

Tony Bates grāmata “Teaching in a Digital Age” 2. izdevums 2019. gadā. Grāmatu var ielādēt no https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Terry Anderson ievads tiešsaistes studijās https://ustpaul.ca/upload-files/DistanceEducation/TOWARDS_A_THEORY_OF_ONLINE_LEARNING.pdf

EDEN (European Distance and E-Learning Network) https://www.eden-online.org virtuālo semināru ieraksti un prezentācijas https://www.eden-online.org/eden_conference/open-education-week-2020/

Empower Webinaru ieraksti https://empower.eadtu.eu/events

EADTU YouTube https://www.youtube.com/user/eadtu

Brīvpieejas tālmācības kursi

Open University tiešsaistes kurss«Teaching Online» 24 st. (ir arī PDF) https://www.open.edu/openlearn/education-development/education/take-your-teaching-online/content-section-overview?active-tab=description-tab

Edex kurss pasniedzējiem par  pāreju uz tiešsaistes mācībām 6 nedēļas (20-30 st) https://www.edx.org/course/pivoting-to-online-teaching-research-and-practitioner-perspectives

Open Networked Learning kurss (Zviedrija) https://www.opennetworkedlearning.se

Vietne MOOC meklēšanai  https://www.classcentral.com/subject/health?sort=rating-up

YouTube videomateriāli

Bruno Žugas mācību video par iSpring Free Cam rīku https://www.youtube.com/watch?v=tAtb9r6AicM

Open Teach resursi https://openteach.ie/resources/

Kā motivēt studentus https://www.youtube.com/watch?v=DvJuzE-g7OM

Par mācoliem (Learning Objects) https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc

Par mācību mērķiem un rezultātiem https://www.youtube.com/watch?v=g_Xm5IljYKQ

Kā mācīt Covid-19 krīzes laikā?

Tony Bates tiešsaistes semināra (30.03.2020) ieraksts https://www.youtube.com/watch?v=-phipjs4cD4. Tēma “From panic to peace of mind: transitioning to online learning”. Prezentācija sākas ieraksta 16. minūtē.

Īrijas https://www.scoilnet.ie/mācību resursi skolotājiem ar īsām video pamācībām https://teach.kiron.ngo/

Dublin City University https://www.dcu.ie/nidl/resources/Swiftly-Moving-Online-Coronavirus.shtml

… turpat 21 padoms kā sākt https://padlet.com/nidl/9dk289jxg6eu

Padomi kā iesaistīt studentus attālinātās studijās https://altc.alt.ac.uk/blog/2020/03/when-the-vle-becomes-your-campus-some-thoughts-on-engaging-learners-online/

Akadēmisko rīku un mācību līdzekļu saraksts skolām http://www.amazingeducationalresources.com/